Card image

??? บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กับ โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (เอซายน์)
เป็นการเซ็นต์ MOU เพื่อสนับสนุนสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคนิคการสอน และจัดอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือสรุปเข้มวิทยาศาสตร์ Gifted ระดับประถม เพื่อใช้ในกิจกรรมของ สช.และเพื่อใช้ประกอบในการอบรม รวมทั้งไฟล์การสอนบางส่วนในเวบ https://odlc.opec.go.th/กวดวิชา-วิทยาศาสตร์/
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นความสามารถที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับระบบการศึกษา ทำให้ได้ร่วมเซ็นต์ MOU ในโอกาสนี้ครับ ??
#MOU สช.