Card image

?? รางวัลแห่งความภูมิใจ ต้นแบบการสอนออนไลน์ “รางวัลโรงเรียนผลการเรียนเป็นเลิศ Best Practice”
โอกาสนี้ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานเปิดงาน กศน.สช. wow wow และเปิดศูนย์การเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ในยุคดิจิตัล ที่จะพาคนไทยเข้าถึงข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมกันนี้ รมช.มอบโล่ให้โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (เอซายน์) ในฐานะโรงเรียนต้นแบบ
ภายในงานทางเอซายน์ได้ออกบูธแสดงแพลตฟอร์มการสอนออนไลน์ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นแนวร่วม ได้แก่ กวดวิชา BSP สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Aims และโรงเรียนเสริมสวย เกศศิริ พัทยา นานาชาติ
25 ก.ย. 62