Card image

?? ครูป้อมและทีมครู Asci ร่วมจัดกิจกรรม STEM และทดลองวิทย์
?? รู้สึกมีพลังในการจัดกิจกรรมถึงแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เห็นถึงความสนใจของเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วบอกได้เลยว่า มีความสุขและสนุกในทุกนาที
ขอบคุณมิสวันดี และฝ่ายวิชาการของ อัสสัมชัญที่เชิญเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับ ??
Card image

Card image

Card image