Card image

??ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ ASMO Thailand ที่นำทีมเด็กไทย คว้ารางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ASMOPSS และ ASMO INTER
?? การแข่งขัน ASMOPSS 2019 ณ เมืองทังเกอรัง อินโดนีเซีย วันที่ 15-19 พ.ย. 2562
?? การแข่งขัน ASMO International 2019 ณ มณฑลหูหนาน ประเทศจีน วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562
ทราบมาว่าปีนี้เด็กไทยกวาดรางวัลถล่มทลาย ทั้งรางวัลประเภทบุคคลและประเภททีม เอกลักษณ์ของสนามนี้คือการฝึกให้เด็กๆใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งการร่วมมือ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
สิ่งที่ได้เห็นหลังจากที่ติดตามและได้รับเกียรติให้ช่วยติวทีมนักเรียนไทยทั้งวิทย์และคณิตนั้น พบว่ากุญแจสำคัญในควรสำเร็จในเวทีวิชาการนอกจากเรื่องความรู้ และภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีทักษะต่างๆที่เป็น Soft skills ซึ่งทำให้นักเรียนผู้แทนประเทศคว้าชัยชนะตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เป็นแรงเชียร์แรงสนับสนุนในก้าวต่อไปของ ASMO Thailand ???? และเด็กๆรวมทั้งครูและผู้ปกครองด้วยนะครับ ??