Card image

?? ขอแสดงความยินดีกับน้องเตมส์
เด็กชายธนกฤต ดำดวน ชื่นชมในความขยัน ตั้งใจ และมีเป้าหมายชัดเจน จึงประสบความสำเร็จทั้งสนามแข่งขันวิทยาศาสตร์ และสอบเข้าม.1
?? สสวท. วิทยาศาสตร์ เหรียญทอง
?? แข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ ASMO Inter 2019
?? สอบเข้า ม .1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย GATE Program
?? สอบเข้า ม.1 สาธิตฯปทุมวัน