คอร์สออนไลน์

Card image

MARS-ASCI

 • ทีมครู Asci Tutor
 • สอน : 01:00 ชม.
 • เรียนได้ : 01:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

SOLAR SYSTEM-ASCI

 • ทีมครู Asci Tutor
 • สอน : 01:00 ชม.
 • เรียนได้ : 01:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

SPACE SCIENCE-ASCI

 • ทีมครู Asci Tutor
 • สอน : 01:00 ชม.
 • เรียนได้ : 01:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

dearMoon(ดาราศาสตร์)

 • ทีมครู Asci Tutor
 • สอน : 01:00 ชม.
 • เรียนได้ : 01:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 (Fundamental Sci.)

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 40:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 3,000 บาท

เนื้อหา : อาหารและสารอาหาร ระบบร่างกาย ระบบนิเวศ สารรอบตัว

View
Card image

วิทย์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 2 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

วิทย์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 2 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1 ปี 67

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 24:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

พื้นฐาน ป.5 เล่ม 1 ปี 67

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 24:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม สรุปเข้มวิทย์ เพื่อการแข่งขัน ปี 63

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 26:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

เนื้อหา : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , การจำแนกสิ่งมีชีวิต , พืชและการดำรงชีวิต , สัตว์และการดำรงชีวิต , ร่างกายมนุษย์ , พันธุกรรม , อาหารและสารอาหาร , ระบบนิเวศ , ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคมี , สารและสมบัติของสาร , การแยกสาร , สารละลายกรดเบส , ปฏิกิริยาเคมี , แรงและความดัน , งานและพลังงาน , พลังงานความร้อน , เสียงและการได้ยิน , แสงและการมองเห็น , พลังงานไฟฟ้า , ลมฟ้าอากาศ , ปฏิสัมพันธ์ของดวงดาว

View
Card image

Olympic Science ประถมปลาย ปี63

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 13:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 3,200 บาท

View
Card image

สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 รอบสอง (ปี62)ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 15:00 ชม.
 • เรียนได้ : 40:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 3,600 บาท

คอร์สใหม่ แนวข้อสอบสสวท. ป.4-6 ตรงแนวล่าสุด เน้นตะลุยโจทย์ คิดวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ในห้องสอบได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น แม่นยำ ตรงประเด็น นักเรียนจะได้ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนตัวเองก่อนลงสนามจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสร้างโอกาสในการสอบแข่งขัน

View
Card image

ตะลุยโจทย์ วิทย์ สพฐ. รอบเขตพื้นที่

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 21:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 3,000 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม ฟิสิกส์ เล่ม 1 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม เคมี ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม ทักษะกระบวนการ ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม ฟิสิกส์ เล่ม 2 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม Earth Sci ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม ดาราศาสตร์ ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 50:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

ตะลุยโจทย์แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 13:00 ชม.
 • เรียนได้ : 35:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 2,000 บาท

View
Card image

สพฐ.วิทย์นานาชาติ (รอบประเทศ) ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 15:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 2,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม ชีววิทยา เล่ม 1 ปี 67

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

แข่งขันประถม ชีววิทยา เล่ม 2 ปี 67

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

ตะลุยโจทย์ สสวท. Step 1 ปี 65

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

ตะลุยโจทย์ สสวท. Step 2 ปี 65

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 12:00 ชม.
 • เรียนได้ : 20:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 2,400 บาท

View
Card image

ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 2 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 3 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 4 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 5 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

โค้ง สาธิตปทุมวัน ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 20:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,800 บาท

View
Card image

โค้ง Gifted ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 20:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,800 บาท

View
Card image

ป.6 สอบเข้า ม.1 Level 1 ปี 67

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม1 ปี63

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 27:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,800 บาท

1. เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร 2. สารบริสุทธิ์ บทที่ 1 สมบัติของสารบริสุทธิ์ บทที่ 2 การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ 3. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต บทที่ 1 เซลล์ บทที่ 2 การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ 4. การดำรงชีวิตของพืช บทที่ 1 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง บทที่ 3 การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช

View
Card image

Gifted Sci ดาราศาสตร์ ม.ต้น

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 25:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,400 บาท

การศึกษาดาราศาสตร์ กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดวงดาวบนท้องฟ้า ปฏิสัมพันธ์ของดวงดาวในระบบสุริยะ เทคโนโลยี

View
Card image

Gifted Sci Earth Science ม.ต้น

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,400 บาท

โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ธรณีพิบัติภัย บรรยากาศ หินและแร่

View
Card image

Gifted Sci ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2 ปี 65

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,400 บาท

View
Card image

Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 2 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 33:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,400 บาท

View
Card image

Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 3 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,000 บาท

View
Card image

Gifted Sci เคมี เล่ม 1 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,400 บาท

View
Card image

Gifted Sci เคมี เล่ม 2 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 24:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,000 บาท

View
Card image

Gifted Sci ฟิสิกส์ เล่ม 1 ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,400 บาท

View
Card image

Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1 ปี 67

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,400 บาท

View
Card image

ตะลุยโจทย์ MWIT & KVIS รอบสอง ปี 65

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 15:00 ชม.
 • เรียนได้ : 20:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 2,800 บาท

View
Card image

PRE MWIT & KVIS ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 35:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,900 บาท

View
Card image

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 MWIT รอบแรก ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,900 บาท

View
Card image

โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 MWIT รอบแรก ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,900 บาท

View
Card image

ตะลุยโจทย์ Mwit &Kvis รอบสอง ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 20:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 3,000 บาท

View
Card image

โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม ปี 66

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 3,800 บาท

View
Card image

การเคลื่อนที่ 1 มิติ

 • อ.รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (พี่บูม)
 • สอน : 09:00 ชม.
 • เรียนได้ : 19:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,000 บาท

View
Card image

ธรรมชาติ และพัฒนาการทางฟิสิกส์

 • อ.รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (พี่บูม)
 • สอน : 03:00 ชม.
 • เรียนได้ : 08:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 400 บาท

View
Card image

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่

 • อ.รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (พี่บูม)
 • สอน : 09:00 ชม.
 • เรียนได้ : 19:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,000 บาท

View
Card image

สรุปเนื้อหาชีววิทยาตะลุยโจทย์ MWIT รอบแรก (ครูนก)

 • อ.ณัฐชนก อมรินทร์รัตน์ (ครูนก)
 • สอน : 28:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,500 บาท

View
Card image

ชีววิทยา ม.ต้น เพื่อการแข่งขัน (ครูนก)

 • อ.ณัฐชนก อมรินทร์รัตน์ (ครูนก)
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,000 บาท

แบ่งเนื้อหาชีวะเป็นหาเรื่องดังนี้ 1.เซลล์ ลำเลียงสารผ่านเซลล์ การแบ่งเซลล์ ,การสร้างเซลล์สืบพันธุ์สัตว์,ชีวิตสัตว์และกราฟการเจริญเติบโตของสัตว์ 2.การจำแนกสัตว์ สารอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบหมุนเวียนโลหิตฯลฯ 3.พันธุศาสตร์และสารพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 4.โครงสร้างภายนอกและภายในของพืชดอก 5.ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และมรัพยากรธรรมชาติ

View
Card image

ตะลุยโจทย์ IJSO ชีววิทยา รอบ 1 (ครูนก)

 • อ.ณัฐชนก อมรินทร์รัตน์ (ครูนก)
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,000 บาท

View
Card image

วิธีใช้ทักษะภาษาไทย

 • อ.พรหมมินทร์ ประไพพงษ์ (ครูป๊อก)
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 2,500 บาท

View
Card image

ตีแผ่วรรณคดีและวรรณกรรมสำหรับการ

 • อ.พรหมมินทร์ ประไพพงษ์ (ครูป๊อก)
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 2,500 บาท

View
Card image

สรุปหลักภาษาไทยเข้มข้น

 • อ.พรหมมินทร์ ประไพพงษ์ (ครูป๊อก)
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 40:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,000 บาท

View
Card image

ทดลองเรียนการเคลื่อนที่ 1 มิติ

 • อ.รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (พี่บูม)
 • สอน : 01:00 ชม.
 • เรียนได้ : 01:00 ชม. / 5 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสาร)

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 10:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสารเอง)

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 10:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสารเอง)

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 10:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ม.1 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสารเอง)

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 10:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ม.2 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสารเอง)

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 10:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสารเอง)

 • ครูป้อม เอซายน์
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 10:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

CU-TEP Wrap-UP (ดาวโหลดเอกสาร)

 • อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ
 • สอน : 08:00 ชม.
 • เรียนได้ : 16:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,499 บาท

View
Card image

IELTS: Booster (ดาวโหลดเอกสาร)

 • อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ
 • สอน : 08:00 ชม.
 • เรียนได้ : 16:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,499 บาท

View
Card image

New SAT (Reading & Writing Boostre) (ดาวโหลดเอกสาร)

 • อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ
 • สอน : 06:00 ชม.
 • เรียนได้ : 16:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,499 บาท

View
Card image

วมวรอบ 2 ปี 65 Part พื้นฐานวิศวะ

 • อ.รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (พี่บูม)
 • สอน : 04:00 ชม.
 • เรียนได้ : 08:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 800 บาท

View
Card image

คอร์สตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 MWIT (รอบแรก)

 • อ. ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ (ครูโจ้)
 • สอน : 30:00 ชม.
 • เรียนได้ : 50:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,000 บาท

View
Card image

คณิต ม.1 เล่ม 1 + 2 ปี 67

 • ทีมครูประชาอุทิศ
 • สอน : 15:00 ชม.
 • เรียนได้ : 15:00 ชม. / 30 วัน
 • ราคา : 0 บาท

View
Card image

อะตอมและตารางธาตุ ม.4

 • อ. เกวลี เลี่ยมโลหะ (P’Dear)
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 15:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,000 บาท

View
Card image

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5

 • อ. เกวลี เลี่ยมโลหะ (P’Dear)
 • สอน : 06:00 ชม.
 • เรียนได้ : 12:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 600 บาท

View
Card image

เคมีไฟฟ้า ม.6

 • อ. เกวลี เลี่ยมโลหะ (P’Dear)
 • สอน : 10:00 ชม.
 • เรียนได้ : 15:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,000 บาท

View
Card image

THE DRIFT (ดาวโหลดเอกสาร)

 • ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)
 • สอน : 15:00 ชม.
 • เรียนได้ : 25:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,900 บาท

สรุปเนื้อหาไทย- สังคมที่ออกข้อสอบบ่อย ตรงตาม Test Blueprint ปีล่าสุดและแนวข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี พร้อมแนวข้อสอบย้อนหลัง 100 ข้อ

View
Card image

STARTUP SERIES

 • ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)
 • สอน : 60:00 ชม.
 • เรียนได้ : 90:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 4,900 บาท

View
Card image

Heat Up Series

 • ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)
 • สอน : 57:00 ชม.
 • เรียนได้ : 70:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 6,900 บาท

ตะลุยโจทย์ไทย- สังคมเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 ตะลุยโจทย์ไทย - สังคมแบบอัปเดตตามแนวข้อสอบล่าสุด ฝึกการรู้เท่าทันโจทย์ เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด พร้อมสอบทุกสนาม

View
Card image

Hangover Series

 • ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)
 • สอน : 51:00 ชม.
 • เรียนได้ : 71:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 5,900 บาท

ตะลุยโจทย์ไทย - สังคมเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2 ตะลุยโจทย์ไทย - สังคมต้วยโจทย์คัตเลือกมาแบบเข้มข้น พร้อมรับมือข้อสอบที่ยากและโหดขึ้นทุกปี แนะนำทิเศษสำหรับ ICAS รอบ 3 และสนาม กสพท (*นักเรียนควรลงทะเบียน Startup Series และ Heat Up Series มาก่อน)

View
Card image

The Exam Epic

 • ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)
 • สอน : 87:00 ชม.
 • เรียนได้ : 100:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 9,900 บาท

ตะลุยตัวอย่างโจทย์และข้อสอบไทย - สังคมฉบับจริงย้อนหลัง 10 ปี ตะลุยโจทย์ไทย - สังคมฉบับจริงครบทุกข้อ พร้อมคำอธิบายอย่างสะเอียดประกอบการเฉลยคำตอบแต่ละข้อ ที่ถูกต้องและแม่นยำ แนะนำพิเศษสำหรับ ICAS รอบ 3 และสนาม กสพท.

View
Card image

10x10 for TU ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายไทย - สังคมเข้าเตรียมอุดมฯ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,900 บาท

10x10 Hi-school Admission Series : ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายไทย – สังคมตามแนวข้อสอบจริงพร้อม คำอธิบายละเอียดทุกข้อ

View
Card image

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 พี่ต้นคูน

 • ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน)
 • สอน : 20:00 ชม.
 • เรียนได้ : 30:00 ชม. / 180 วัน
 • ราคา : 1,900 บาท

View