Card image

ธรรมชาติ และพัฒนาการทางฟิสิกส์

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 ฟิสิกส์เบื้องต้น และพื้นฐานหน่วย 00:50 ชม.
EP 2 คำอุปสรรค 00:44 ชม.
EP 3 เลขนัยสำคัญ 00:31 ชม.
EP 4 ความไม่แน่นอนในการวัด 00:35 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส