Card image

ติว TEDET วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 65 (ดาวโหลดเอกสาร)

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 ครั้งที่ 1 EP.1 00:33 ชม.
EP 2 ครั้งที่ 1 EP.2 00:26 ชม.
EP 3 ครั้งที่ 1 EP.3 00:28 ชม.
EP 4 ครั้งที่ 1 EP.4 00:36 ชม.
EP 5 ครั้งที่ 2 EP.1 00:33 ชม.
EP 6 ครั้งที่ 2 EP.2 00:33 ชม.
EP 7 ครั้งที่ 2 EP.3 00:26 ชม.
EP 8 ครั้งที่ 2 EP.4 00:28 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส