Card image

สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 รอบสอง (ปี62)ดาวน์โหลดเอกสาร

คอร์สใหม่ แนวข้อสอบสสวท. ป.4-6 ตรงแนวล่าสุด เน้นตะลุยโจทย์ คิดวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ในห้องสอบได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น แม่นยำ ตรงประเด็น นักเรียนจะได้ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนตัวเองก่อนลงสนามจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสร้างโอกาสในการสอบแข่งขัน

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 แนวข้อสอบ 1 ตอนที่ 1 01:59 ชม.
EP 2 แนวข้อสอบ 1 ตอนที่ 2 01:55 ชม.
EP 3 แนวข้อสอบ 1 ตอนที่ 3 01:48 ชม.
EP 4 แนวข้อสอบ 2 ตอนที่ 1 01:43 ชม.
EP 5 แนวข้อสอบ 2 ตอนที่ 2 01:56 ชม.
EP 6 แนวข้อสอบ 2 ตอนที่ 3 01:53 ชม.
EP 7 แนวข้อสอบ 3 ตอนที่ 1 01:26 ชม.
EP 8 แนวข้อสอบ 3 ตอนที่ 2 02:06 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส