Card image

แข่งขันประถม ทักษะกระบวนการ ปี 66

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 27 พ.ค. 66 01:57 ชม.
EP 2 3 มิ.ย. 66 01:58 ชม.
EP 3 10 มิ.ย. 66 02:02 ชม.
EP 4 17 มิ.ย. 66 02:00 ชม.
EP 5 24 มิ.ย. 66 01:59 ชม.
EP 6 1 ก.ค. 66 01:59 ชม.
EP 7 8 ก.ค. 66 01:57 ชม.
EP 8 18 ก.ค. 66 02:01 ชม.
EP 9 22 ก.ค. 66 02:00 ชม.
EP 10 5 ส.ค. 66 02:00 ชม.
EP 11 26 ส.ค. 66 01:57 ชม.
EP 12 2 ก.ย. 66 02:04 ชม.
EP 13 9 ก.ย. 66 02:00 ชม.
EP 14 16 ก.ย. 66 01:56 ชม.
EP 15 23 ก.ย. 66 01:55 ชม.
EP 16 30 ก.ย. 66 02:02 ชม.
EP 17 6 ต.ค. 66 02:47 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส